Aldersbestemt udvikling

Kortet viser den absolutte og relative udvikling for bestemte aldersgrupper. Den absolutte visning viser udviklingen i det faktiske antal indbyggere i aldersgruppen mens den relative visning viser hvor stor andel aldersgruppen udgør af den samlede befolkning. Til højre for kortet vælges den ønskede aldersgruppe, år samt om man ønsker at se den absolutte eller relative størrelse af aldersgruppen. Klik på kortet for at vælge en kommune. Ved at holde Ctrl nede og klikke på kortet kan der vælges flere kommuner. Tabellen til højre for kortet viser desuden de 5 kommuner, hvor aldersgruppen er størst i hhv. absolut og relativ forstand.

Del: