Kommunernes kvartalsvise befolkningsudvikling

Kortet viser den kvartalsmæssige befolkningsudvikling i de danske kommuner. Til højre for kortet vælges år/kvartaler ligesom man kan vælge at se udviklingen opdelt på hhv. fødselsbalance (forholdet mellem fødte og døde), nettoindvandrede (forholdet mellem indvandrede og udvandrede) samt nettotilflyttede (forholdet mellem mellemkommunale tilflyttere og fraflyttere). Ved at trykke i kortet vises historiske data for den/de valgte kommune(r) i grafen. Hold Ctrl nede for at vælge flere kommuner.

Del: