Periodevise forskelle i befolkningsudvikling

Kortet viser forskelle i kommunernes befolkningsudvikling i to selvvalgte perioder. Til højre for kortet vælges hvilken bevægelsesart man vil have vist (fx. samlet befolkningsudvikling, fødsler, flyttebalance eller andet). Dernæst vælges hvilke kvartaler der skal udgøre de to perioder man ønsker at sammenligne. Farven i kortet samt værdien der vises i den enkelte kommune fortæller om udviklingen i den anden periode har været større eller mindre end den første periode.

Del: