Befolkningsmæssige udviklingsfaktorer

Kortet viser den årlige befolkningsudvikling i de danske kommuner. Det er muligt at vælge hvilke af de tre udviklingsfaktorer der skal vises:

  1. Fødselsoverskud som er balancen mellem fødte og døde
  2. Nettoindvandrede som er balancen mellem til- og fraflyttede i fht. andre lande
  3. Nettotilflyttede som er balancen mellem til- og fraflyttede i fht. andre kommuner

Bemærk at tallet for den samlede befolkningsudvikling ikke nødvendigvis stemmer overens med det udviklingstal der findes i kortet "Kommunernes årlige befolkningsudvikling" – det skyldes forskellige optællingsmetoder og efterreguleringer i datakilderne (Danmarks Statistiks statistikbank)

Del: