Middellevetid

Kortet viser den forventede middellevetid for 0-årige for de danske kommuner opdelt på fire-årige tidsperioder. Vælg perioder i højre side. Tryk på kortet for at vælge en specifik kommune – hold Ctrl nede og vælg flere kommuner.

Tallet er et gennemsnit for mænd og kvinder samlet. Middellevetid for 0-årige i Ærø, Samsø, Fanø og Læsø kommuner er ikke opgjort, da tallene pga. kommunernes størrelse vurderes at være for usikre.

Del: