Mellemkommunal tiltrækningskraft

Kortet viser andelen af indbyggere i en given aldersgruppe som fraflytter mellemkommunalt til en udvalgt kommune (vælges fra listen). Der kan vælges et eller flere år. Ved at trykke på én eller flere kommuner vises graf over den historiske udvikling i fht. hvor stor en andel indbyggere der er fraflyttet til den valgte kommune.

Del: