Ubeboede boliger

Kortet viser udviklingen i ubeboede boliger i danske kommuner. Vælg mellem anvendelse i filteret og vælg derudover om der skal ses på det absolutte antal ubeboede boliger eller den relative andel af alle boliger med denne anvendelse i kommunen. Grafen viser udviklingen siden 2010 mens tabellen nederst viser de 5 kommuner med hhv. flest og færrest ubeboede boliger. Tryk på kortet for at vælge en specifik kommune – hold Ctrl nede for at vælge flere kommuner.

Del: