Fremskrivninger fra Danmarks Statistik – nye tendenser

Danmarks Statistik justerer hvert år de kommunale befolkningsfremskrivninger. Justeringerne sker som følge af at forhold som indvandring og fødselsniveau forandrer sig. I kortet nedenfor kan man få vist den forventede befolkningsudvikling i hht. de seneste fremskrivninger. Det er også muligt at sammenligne resultatet af to forskellige fremskrivninger.

Del: