Info og kontakt

Den demografiske vidensbank har til formål at formidle befolknings- og boligrelateret statistik. COWI udarbejder hvert år befolkningsprognoser for godt halvdelen af landets kommuner og gennemfører desuden en lang række specialanalyser med fokus på bosætning og flyttemønstre. I den forbindelse ser vi løbende på befolknings- og boligmæssige udviklingstendenser som ligger til grund for den befolkningsudvikling der sker i kommunerne."

Læs mere om vore analyser af befolknings- og boligforhold i denne folder: Link

Tag kontakt til én af vore konsulenter hvis du ønsker at høre mere om baggrunden for data i den demografiske vidensbank eller i øvrigt ønsker at høre mere om vore analyser indenfor befolknings- og boligudvikling.