Indkomst

De to visninger nedenfor viser hhv. den totale gennemsnitlige indkomst opgjort på kommuneniveau samt den disponible indkomst. På kortene ses fordelingen, mens grafen til højre viser udviklingen. Desuden vises top og bund 5 kommuner ud fra de valgte parametre, På kortet kan en enkelt kommune vælges, hold Ctrl nede for at vælge flere kommuner. I menuerne kan der vælges mellem absolutte værdier eller indekserede værdier.

Del: