Den mellemkommunale flyttebalance

Kortet viser den mellemkommunale flyttebalance (forskellen mellem til- og fraflyttere) mellem den valgte kommune og alle øvrige kommuner. Der kan vælges et eller flere år samt en eller flere aldersgrupper. Endelig er det muligt at slå labels til eller fra.

Del: