Nøgletal for kommunernes befolkningsudvikling

Grafen viser for den udvalgte kommune den årlige befolkningsudvikling fordelt på de tre udviklingsfaktorer:

  1. Fødselsbalance som er balancen mellem fødte og døde
  2. Nettotilflyttede som er balancen mellem til- og fraflyttede i fht. andre kommuner
  3. Nettoindvandrede som er balancen mellem til- og fraflyttede i fht. andre lande

Bemærk at tallet for den samlede befolkningsudvikling ikke nødvendigvis stemmer overens med det udviklingstal der findes i kortet "Kommunernes årlige befolkningsudvikling" – det skyldes forskellige optællingsmetoder og efterreguleringer i datakilderne (Danmarks Statistiks statistikbank)

Del: