Plejeboligbehov i kommunerne

Kortet viser en fordeling af kommunerne ift. andelen af 85+ årige som bor i plejeboliger. Lave behovsgrader dækker således over, at en relativ lav andel af kommunens ældre bor på plejehjem eller i plejeboliger. Grupperne er dannet på baggrund af den samlede periode 2008-2017 og ser på andelen for hhv. 85-89 og 90+ årige i perioden. I scatterplottet til højre for kortet ses grupperingerne for de to aldersgrupper mens filtrene nedenfor kan bruges til at vælge en bestemt region eller tidsperiode. Trykkes der på en kommune på kortet vil denne blive markeret på scatterplottet. Herefter er det muligt at skifte tidsperiode. Det er muligt at vælge flere kommuner ved at holde ctrl nede mens man trykker på flere kommuner.

Visningen opdateres ikke længere, da en af datakilderne til visningen, RESI01 fra Danmarks Statistik, ikke længere opdateres med nye data.

Del: