Kvartalsdata - nøgletal om befolkningsudviklingen i landets kommuner

De to grafer viser for den udvalgte kommune den kvartalsvise befolkningsudvikling fordelt en række forskellige udviklingsfaktorer, bl.a.:

  1. Befolkningstilvækst (fødsels- og flyttebalancer sammenlagt)
  2. Fødselsbalance som er balancen mellem fødte og døde
  3. Nettotilflyttede som er balancen mellem til- og fraflyttede ift. andre kommuner
  4. Nettoindvandrede som er balancen mellem til- og fraflyttede ift. andre lande

I den øverste graf summeres de forskellige udviklingsfaktorer og den grå streg angiver den samlede udvikling i kvartalet.

I den nederste graf angiver den vandrette streg den gennemsnitlige værdi på tværs af de valgte kvartaler i det pågældende år.

Bemærk at tallet for den samlede befolkningsudvikling ikke nødvendigvis stemmer overens med det udviklingstal der findes i kortet "Kommunernes årlige befolkningsudvikling" – det skyldes forskellige optællingsmetoder og efterreguleringer i datakilderne (Danmarks Statistiks statistikbank).


Del: