Beskæftigelsesfrekvens i kommunerne

Kortet viser beskæftigelsesfrekvensen for de danske kommuner over tid. Vælg år, køn og oprindelse i højre side. Tryk på kortet for at vælge en specifik kommune – hold Ctrl nede og vælg flere kommuner.

Beskæftigelsesfrekvensen udtrykker andelen af personer i den erhvervsaktive alder (16-66 år), som er i beskæftigelse. Frekvensen bliver påvirket af hvor mange, der er uden for beskæftigelse af forskellige årsager. Dette dækker bl.a. arbejdsløshed, uddannelse og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Del: