Boligbehov og husstandsudvikling mod 2045

Denne side viser en historisk og forventet udvikling i boligbehov og husstandsudvikling i de enkelte kommuner. Fremskrivningen af boligbehov baserer sig på historisk udvikling i husstandssammensætning og boligefterspørgsel i de enkelte kommuner. Der er tre visninger, som kan vælges i fanerne øverst i visningen:

  • Husstandssammensætning over tid: Denne fane viser den historiske og forventede husstandssammensætning i kommunerne. Kortet viser udviklingen for de enkelte kommuner. Vælg husstandstype samt start- og slutår i filtrene. For at se resultater for en enkelt kommune vælges denne på kortet eller fra listen i højre side. For at vælge flere kommuner vælges disse på kortet mens Ctrl holdes nede. Husstandstypen ”Andre husstandstyper” dækker især over flere husstande i samme bolig, f.eks. unge, som bor sammen, men som ikke udgør et par.
  • Boligsammensætning historisk og prognose: Her ses udviklingen af beboede boliger historisk og forventet (behov) i kommunerne. Kortet viser udvikling for de enkelte kommuner, hvor der kan vælges boligtype samt start- og slutår i filtrene til højre. Tryk på kortet for at vælge en enkelt kommune i grafen øverst. Hold Ctrl nede for at vælge flere kommuner.
  • Husstandstyper over livsforløb: Denne fane viser hvilken husstandstype voksne tilhører fra det øjeblik de flytter fra forældrene eller fylder 25. Øverste figur viser de relative andele af de voksne som tilhører de forskellige husstandstyper mens den nederste figur viser det samlede antal personer, som indgår i de husstandstyper, der er valgt i højre side. Denne figur er desuden opgjort på om der er børn i husstanden eller ej. Kommune og år for opgørelsen kan vælges i højre side.
Del: