Kommunale nøgletal

I denne visning kan du se en lang række nøgletal for en enkelt kommune. Nøgletallene vedrører

  • befolkningsudvikling samlet, aldersopdelt og på enkelte parametre
  • Mellemkommunale flytninger
  • Mellemkommunal tiltrækningskræft
  • Boligmarkedet

Vælg en kommune i det øverste filter og anvend efterfølgende filtrene som du scroller ned.

Del: