Udvikling på statsborgerskab i kommunerne

Nedenstående to opgørelser viser udviklingen i indbyggertallet i de enkelte kommuner fordelt på statsborgerskabskoder. Øverste sammensætning af kort viser to kort i venstre side med primoindbyggertal i de år der vælges mens kortet i højre side viser udviklingen i det år der vælges. Det er desuden muligt at vælge lande for statsborgerskab eller gruppe af lande. Dette gøres i filtrene i nedre højre side.

Nederste sammensætning af kort viser i venstre side ind- og udvandring i det valgte år, mens kortet til højre viser den udvikling i kommunerne som ikke skyldes vandring. Ikke vandring dækker således over fødsler og dødsfald samt mellemkommunale flytninger internt i Danmark.

Gruppen "Flygtninge" dækker over lande, hvorfra der har været en betydelig tilflytning af flygtninge. Variablen er i denne opgørelse statisk.

Del: